Hvordan foregår vielsen i kirken?

Tekst: Gry | Foto: Leonardo Miranda via Unsplash

Det å gifte seg i kirken er en viktig tradisjon for mange. Det symboliserer ikke bare starten på en fantastisk dag, men også starten på deres reise sammen som ektefeller. Skal dere ha vielsen i kirken så er det noen rammer og regler dere må forholde dere til, men det er også rom for personlige ønsker.

Vielsen i kirken

Dere har mulighet til å være delaktige i planleggingen og gjennomføringen av vielsen i kirken. Prosesjon, valg av bibeltekster, salmer, musikk og tenning av lys. Dere kan også være med å bestemme rammene rundt ekteskapsløftet, overrekkelsen av ringer og forbønn. Og det er mulig med kulturelle innslag som understreker deres bakgrunn.

Selve vielsen i kirken ser stort sett slik ut:

  • Prosesjon inn
  • Skriftlesning
  • Ekteskapsløfter
  • Overrekkelse av ringer
  • Forbønn
  • Prosesjon ut

Det er presten, sammen med organist/kantor som er med på planleggingen av vielsen, og alt innholdet må godkjennes av disse. Dersom en av dere tilhører et annet trosamfunn enn Den norske kirke kan biskopen godkjenne at en fra vedkommende trossamfunn deltar ved vielsen.

Brudepiker kirke
Illustrasjonbilde Canva

Prosesjon inn

Hvem skal gå ned kirkegulvet? Skal det være brudepiker og brudesvenner? Skal forloverne og presten også gå ned kirkegulvet? Alt dette må avtales på forhånd, i tillegg til hvem som skal sitte oppe ved alterringen. Det mest vanlige er at brudgommen står oppe ved alteret og at bruden følges ned kirkegulvet. Noen steder er det tradisjon at brudeparet går inn sammen. Dette er en gammel kirkelig ordning og et symbol på at dere selv kommer til kirken for å ordne det formelle ved å stifte egen familien. Prosesjonen ender ved alteret.

Skriftlesning

Den første delen av vielsen er den mest kirkelige. Her kommer det gjerne en felles salme eller et soloinnslag før skriftlesning og prestens tale. Familie og venner som ønsker å delta i seremonien kan eksempelvis lese fra Bibelen. Etter talen er det gjerne en ny salme eller et soloinnslag.

Ekteskapsløfter

Det er to måter å avlegge ekteskapsløfte på. Den meste vanlige er at presten stiller spørsmål til brudeparet, og de svarer (ja!). Den andre måten er at brudeparet selv sier ekteskapsløftene ved å gjenta etter presten. Her er det opp til dere å velge hva dere ønsker.

overrekkelse av ringer
Illustrasjonsbilde Canva

Overrekkelse av ringer

Som over så er det to måter å gjøre det på her også. Dere kan gi hverandre ringene etter at presten har sagt: Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.» Alternativt kan brudeparet gjenta etter presten: Jeg gir deg denne ring som et tegn på løftet om evig troskap».

Forbønn

Brudeparet kneler mens presten legger hånden på hodene deres og ber for paret. Her er det mulig å velge mellom ulike bønner, eller be en bønn som brudeparet selv har vært med på å utforme. I tillegg kan det tennes lys og synges en salme.

Prosesjon ut

Før utgangsprosesjonen gratulerer presten brudeparet, forlovere og foreldre. Brudeparet går først ut, så følger brudepiker og svenner, forlovere og foreldre, og til slutt resten av gjestene.

Gratulerer, dere kan nå kalle dere for rette ektefolk 🙂

Kilde: Den Norske Kirke.

Følg oss på instagram for mer tips og inspirasjon, og meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev.

Du vil også like disse:

Drikke til bryllup

Drikke til bryllup

Drikke til bryllup - hva skal du velge? Vi har tatt en prat med Per Magnus - hjernen bak boken En Bartenders Bekjennelser. Per Magnus har i løpet av sin 30 år lange karriere arrangert over 400 bryllup og han er en mester på drikke til store og små, gode oppskrifter og...

les mer
Morgengave til bryllup

Morgengave til bryllup

Morgengave til bryllup er en gammel tradisjon som gikk ut på at brudgommen skulle gi bruden en gave dagen etter bryllupet. Dette kunne være et smykke, eller en sum med penger som skulle fungere som livsforsikring dersom noe skulle skje med brudgommen. Tradisjonen...

les mer

Pin It on Pinterest

Share This